Achiztii

Selectare oferta castigatoare

Asociatia Pro Civica Oltenia adresa Bd. Dacia, nr. 41, bl. 14-16,sc.2, ap.13, judeţul Dolj,,in calitate de beneficiar, implementeaza proiectul  “Sanse egale la invatamant de calitate la Scoala Gimnaziala Gh.Jienescu-Rast”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară: 6. “Educatie si competente”,  Cod apel:   POCU/74/6/18/ SCOALAPENTRU TOTI; Cod Contract:. 28882/27.04.2018.

In vederea derularii activitatii A1 : ASIGURAREA DE SERVICII SI PROGRAME EDUCATIONALE DE CALITATE DESTINATE PREVENIRII SI REDUCERII PARASIRII TIMPURII A SCOLII, subactivitatea A1.1:  Program scoala dupa scoala, pentru a stimula participarea activa la orele organizate in cadrul programului afterschool, dar si pentru a remedia problemele de natura materiala ce ar putea impiedica prezenta la aceste ore, copiii din cadrul programului vor primi o masa calda zilnic.

Astfel se doreste achizitia furnizarii de „masa calda pentru participantii la afterschool” prin atribuirea contractului unei firme specializate in servicii de catering.

Pentru atribuirea contractului s-a publicat pe siteul propriu in conformitate cu modul de lucru detaliat in “Procedura de achizitii publice” elaborata de Asociatia Pro Civica Oltenia, “Invitatie depunere oferte” cu nr. 215/22.01.2019 prin care  Asociatia Pro Civica Oltenia a chemat la competitie firmele interesate.

Mentionam ca in plus au fost trimise alte sase invitatii unor firme identificate care presteaza servicii similare obiectului contractului dupa cum urmeaza:

SC Clean Raul Mario SRL invitatia cu nr. 216/22.01.2019
SC Bitele Tour invitatia cu nr. 217/22.01.2019
SC Nafi Gencom SRL invitatia cu nr. 218/22.01.2019

Valoarea estimata este de 322000lei fara TVA.

Pana la data si ora limita de depunere, respectiv 02.02.2019 ora 12.00 a depus oferta firma: SC Clean Raul Mario SRL inregistrata cu nr. 16/23.01.2019

Comisia a constatat depunerea certificat constatator emis de ONRC.

A fost evaluata propunerea tehnica si comisia a constatat ca aceasta corespunde cerintelor specificatiilor tehnice.

Oferta financiara a ofertantului are valoarea de 321816lei .

Pretul unitar: 5.83lei/ portie.

Puteti descarca de la butonul de mai jos specificatiile tehnice ale achizitiei.

Asociatia Pro Civica Oltenia adresa Bd. Dacia, nr. 41, bl. 14-16,sc.2, ap.13, judeţul Dolj, mail:
procivicaoltenia@gmail.com,in calitate de beneficiar, implementeaza proiectul “Sanse egale la invatamant de
calitate la Scoala Gimnaziala Gh.Jienescu-Rast”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară: 6. “Educatie si competente”, Cod apel:
POCU/74/6/18/ SCOALAPENTRU TOTI; Cod Contract:. 28882/27.04.2018.
In vederea derularii activitatii A1 : ASIGURAREA DE SERVICII SI PROGRAME EDUCATIONALE
DE CALITATE DESTINATE PREVENIRII SI REDUCERII PARASIRII TIMPURII A SCOLII,
subactivitatea A1.1: Program scoala dupa scoala, pentru a stimula participarea activa la orele organizate in
cadrul programului afterschool, dar si pentru a remedia problemele de natura materiala ce ar putea impiedica
prezenta la aceste ore, copiii din cadrul programului vor primi o masa calda zilnic.
Astfel se doreste achizitia furnizarii de „masa calda pentru participantii la afterschool” prin atribuirea
contractului unei firme specializate in servicii de catering.
Aceste servicii se vor derula pe o perioada de 23 de luni, 20 de zile pe luna, cu o valoare alocata zilnic
de 700lei, acest lucru ducand la valoarea estimata de 322000lei fara TVA pentru perioada de implementare
In vederea realizarii achizitiei va invitam sa depuneti pe mail sau la sediu, oferta cu pretul pentru masa
calda pentru participantii la afterschool in conformitate cu specificatiile de mai jos pana cel tarziu 02.02.2019
ora 12.00.
Oferta va fi insotita de certificat constatator emis de ONRC , valabil la data depunerii.
Ofertantul isi va mentine oferta minim 30 zile.
Criteriul de atribuire este “pretul cel mai scazut”.
Limba de redactare oferte : romana.

Puteti descarca de la butonul de mai jos specificatiile tehnice ale achizitiei.

Declaram anulata achizitia initiata prin “Invitatie depunere oferte” cu nr. 193/08.01.2018 respectiv invitatiile catre trei potentiali ofertanti cu nr. 194/08.01.2018, nr. 195/08.01.2018, nr. 198/08.01.2018

 

Achizitia se va relua cu modificarea specificatiilor tehnice.

Invitatie participare licitatie:

 

Asociatia Pro Civica Oltenia adresa Bd. Dacia, nr. 41, bl. 14-16,sc.2, ap.13, judeţul Dolj, mail: procivicaoltenia@gmail.com,in calitate de beneficiar, implementeaza proiectul  “Sanse egale la invatamant de calitate la Scoala Gimnaziala Gh.Jienescu-Rast”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară: 6. “Educatie si competente”,  Cod apel:   POCU/74/6/18/ SCOALAPENTRU TOTI; Cod Contract:. 28882/27.04.2018.

 

In vederea derularii activitatii A1 : ASIGURAREA DE SERVICII SI PROGRAME EDUCATIONALE DE CALITATE DESTINATE PREVENIRII SI REDUCERII PARASIRII TIMPURII A SCOLII, subactivitatea A1.1:  Program scoala dupa scoala, pentru a stimula participarea activa la orele organizate in cadrul programului afterschool, dar si pentru a remedia problemele de natura materiala ce ar putea impiedica prezenta la aceste ore, copiii din cadrul programului vor primi o masa calda zilnic.

Astfel se doreste achizitia furnizarii de „masa calda pentru participantii la afterschool” prin atribuirea contractului unei firme specializate in servicii de catering.

Aceste servicii se vor derula pe o perioada de 23 de luni, 20 de zile pe luna, cu o valoare alocata zilnic de 700lei, acest lucru ducand la valoarea estimata de 322000lei fara TVA pentru perioada de implementare

In vederea realizarii achizitiei va invitam sa depuneti pe mail sau la sediu, oferta cu pretul pentru masa calda pentru participantii la afterschool in conformitate cu specificatiile de mai jos pana cel tarziu 18.01.2019 ora 12.00.

Asociatia Pro Civica Oltenia adresa Bd. Dacia, nr. 41, bl. 14-16,sc.2, ap.13, judeţul Dolj,,in calitate de beneficiar, implementeaza proiectul  “Sanse egale la invatamant de calitate la Scoala Gimnaziala Gh.Jienescu-Rast”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară: 6. “Educatie si competente”,  Cod apel:   POCU/74/6/18/ SCOALAPENTRU TOTI; Cod Contract:. 28882/27.04.2018.

 

In vederea derularii activitatii A1 : ASIGURAREA DE SERVICII SI PROGRAME EDUCATIONALE DE CALITATE DESTINATE PREVENIRII SI REDUCERII PARASIRII TIMPURII A SCOLII, subactivitatea A1.1:  Program scoala dupa scoala, pentru a stimula participarea activa la orele organizate in cadrul programului afterschool, dar si pentru a remedia problemele de natura materiala ce ar putea impiedica prezenta la aceste ore, copiii din cadrul programului vor primi o masa calda zilnic.

Astfel se doreste achizitia furnizarii de „masa calda pentru participantii la afterschool” prin atribuirea contractului unei firme specializate in servicii de catering.

Pentru atribuirea contractului s-a publicat pe siteul propriu in conformitate cu modul de lucru detaliat in “Procedura de achizitii publice” elaborata de Asociatia Pro Civica Oltenia, “Invitatie depunere oferte” cu nr. 115/20.11.2018 prin care  Asociatia Pro Civica Oltenia a chemat la competitie firmele interesate.

Mentionam ca in plus au fost trimise alte trei invitatii unor firme identificate care presteaza servicii similare obiectului contractului.

Pana la data si ora limita de depunere, respectiv 03.12.2018 ora 12.00, nu au fost depuse oferte.

 

In concluzie, declaram anulata achizitia initiata prin “Invitatie depunere oferte” cu nr. 114.1/20.11.2018 respectiv invitatiile catre trei potentiali ofertanti cu nr. 114.2/20.11.2018, nr. 114.3/20.11.2018 si nr. 114.4/20.11.2018

 

Achizitia se va relua.