Comunicate de presa

Asociatia Pro Civica Oltenia – anunta incheierea implementarii  proiectului:” Acces egal la invatamant de calitate la Scoala Ghe.Jienescu, Rast”

 

Asociatia Pro Civica Oltenia, in parteneriat cu Scoala Gimnaziala Ghe. Jienescu, Rast, a derulat in perioada 03.05.2018 – 30.03.2022 proiectul “Acces egal la invatamant de calitate la Scoala Ghe.Jienescu, Rast”, cofinantat din Fondul Social European prin programul Operational Capital Uman 2014-2020, nr POCU/74/6/18/105081 ; Cod MySmis: 105081

Obiectivul general al proiectulu este reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, nonformale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare a populatiei din comuna Rast.

 Grup tinta:

-65 de prescolari (cei aflati in acele grupe in cadrul carora au fost identificati copii cu risc crescut de parasire timpurie a scolii) au beneficiat de masuri de preventie personalizate si adecvate varstei (jocuri interactive, teatru-forum, miscare in aer liber etc);

– 120 de elevi de la clasele 0-IV au beneficiat de serviciul Scoala dupa Scoala, care a dus la rezultate scolare superioare si o mai buna integrare sociala a acestora;

– 60 de elevi cu risc crescut de parasire timpurie a scolii si 40 dintre parintii acestora au beneficiat de consiliere educationala;

Principalele activitati:

 • 1. Asigurarea de servicii si programe educationale de calitate destinate prevenirii si reducerii parasirii timpurii a scolii;
 • Activitati care faciliteaza accesul la servicii educationale, prin abordarea nevoilor copiilor/tinerilor/adultilor si familiilor lor;
 • 3.Sprijin pentru asigurarea educatiei de calitate in scoala;
 • 4. Dezvoltarea unor mecanisme locale de sustinere a procesului educational;
 • 5.Desfasurarea de activitati de informare si constientizare locala;
 • 6. Informare si publicitate proiect;
 • 7. Managementul proiectului

Rezultate:

 • 120 elevi din clasele primare au participat la programul de tip after-school, reusind astfel sa obtina rezultate scolare mai bune;
 • 10 workshopuri organizate cu scopul crearii unei retele de preventie a reducerii parasirii timpurii a scolii;
 • 60 elevi au beneficiat de meditatii la materiile limba si literatura romana, matematica;
 • 150 copii si tineri au beneficiat de serviciile Centrului de educatie non formala, dintre care cel putin 65 prescolari cu risc educational;
 • 60 persoane au fost identificate, recrutate si inscrise la programe de tip a doua sansa;
 • 30 persoane au fi beneficiat de stimulente financiare pentru participarea la programul de tip A doua sansa;
 • 15 ateliere de lucru la care au asigurat participarea unor specialisti in educatie, care isi desfasoara activitatea in unitati de invatamant din Craiova sau in organizatii care sprijina dezvoltarea serviciilor educationale de calitate;
 • 1 ghid de bune practici privind implementarea metodelor didactice auxiliare;
 • 1 campanie de constientizare asupra importantei parcurgerii invatamanului minim obligatoriu;
 • 1 campanie de constentizare asupra importantei sinergiei scoala – mediu economic;
 • 10 mese rotunde in cadrul carora au fost dezbatute aspecte legate de realitatile de pe piata muncii;
 • 6 evenimente de constientizare a importantei pe care scoala o are in dezvoltarea armonioasa a copiilor si beneficiile pe termen lung care au fost vizibile la nivel de comunitate

Valoarea Totala a Proiectului: 2.688.034,75 lei

Manager Proiect: Sanda Florin,

e-mail:procivicaoltenia@gmail.com

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, nr POCU/74/6/18/105081 ; Cod MySmis: 105081

Date de contact: Asociatia Pro Civica Oltenia, Adresa: Str.Constantin Brancoveanu, nr A a, Craiova